Maalaiseläinlääkäri

Akupunktio

Akupunktio on  perinteinen kiinalainen neulakäsittelyihin perustuva hoitomenetelmä, jonka juuret ulottuvat tuhansien vuosien taakse. Akupunktion vaikutusmekanismeja on tutkittu tieteellisin menetelmin ja on havaittu että akupunktiolla on lukuisia mitattavissa olevia vaikutuksia. Akupunktio mm. estää kipuärsykkeen etenemistä selkäytimessä, säätelee useita hermoston välittäjäaineita ja immuunipuolustusta.

Eläimillä akupunktiota käytetään tavallisimmin erityyppisiin tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin kuten nivelrikkomuutosten, lihasten kiputilojen ja lonkkavikojen hoitoon. Myös tietyntyyppisiä neurologisia vaivoja kuten lieväasteista välilevynpullistumaa voidaan hoitaa akupunktiolla.

Akupunktiohoitoa annetaan yleisimmin vähintään kolmen hoitokerran sarjana 3-7 päivän välein. Kroonisissa vaivoissa hoitoja jatketaan hoitoväliä pidentäen, niin että hoitoväli lopulta on useita kuukausia. Yksi hoitokerta kestää noin puoli tuntia. Eläin yleensä käyttäytyy  akupunktiohoidossa kuten muissakin käsittelyissä.

Akupunktiota voidaan antaa erilaisilla menetelmillä. Vastaanotolla on käytössä perinteinen neulamenetelmä, injektioakupunktio ja laserakupunktio.

Eläinlääkäri Paula Anttila on saanut kansainvälisen eläinakupunktioyhdistyksen (IVAS) ja pohjoismaisen eläinakupunktioyhdistyksen (NOVAS) järjestämän koulutuksen.